ကိုရီးယား အေတြ ့အၾကံဳ ကိုသခန္းစာယူေစခ်င္ တယ္

April 27, 2018 Myanmar Chin 0

” ကိုရီးယား အေတြ ့အၾကံဳ ကိုသခန္းစာယူေစခ်င္ တယ္ ” ၁၉၅၃ ခုနစ္ ကိုရီးယား က်ြန္းဆြယ္စစ္ပြဲ ၾကီးျပီးသြားကတည္းက ကိုရီးယားနစ္နိင္ငံ ဟာ တရား၀င္ ကြဲသြားတယ္။ နစ္နိင္ငံၾကားမွာ မျဖတ္သန္းရဇံု သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ ဒီကတည္း ေျမာက္ကိုးရီယားေခါင္းေဆာင္ေတြ က ေတာင္ကိုရီးယးဖက္ကို မလာာၾကေတာ့ဘူး။ ဒီေသာၾကာေန […]